برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد مهدی سیفی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : ارتش
استان درخواستی : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 8
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :