برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد مهدی بختیاری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : تیپ281زرهی شهید نیکخواه بیستون کرمانشاه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : توپخانه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :