برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد مهدیان

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : کردستان / بانه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

من نیروی پشتیبان رزم گروهان هستم سرباز گروهانم