برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد ملکی راد

نام : محمد ملکی راد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : لشکر ۲۹حضرت نبی اکرم
استان درخواستی : کرمانشاه / سنقر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

به علت مشکلات مالی