برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد مقیمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کاخ دادگستری
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

متاهلم برا انتقالی جایگزین میخوام