برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد محمودی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : تیپ ۳۷ زرهی شهید عطریانفر
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :