برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد محمودابادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
استان محل خدمت : هرمزگان / ميناب
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری مستقل ۱۱۷ میناب
استان درخواستی : هرمزگان / بندرعباس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : کارگزینی
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :