برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد محمودابادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۹
استان محل خدمت : هرمزگان / ميناب
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمان / سيرجان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :