برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد محمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان محل خدمت : مهاباد
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/11/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

من بچه اردبیل هستم اوفتادم ارتش نیروی زمینی مهاباد یکی هست جا به جا بزنه بچه مهاباد باشه