برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد محمدیها

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : دانشگاه افسری امام علی
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :