برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد محبی

نام : محمد محبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سلماس
پادگان محل خدمت : انتظامی سنجی
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مکان فعلی که خدمت میکنم جای خوبیه پاسگاه قضاییه سنجی هستش در سلماس فقط بخاطر دور بودن از شهر خودم درخواست انتقالی دارم با شهر کرمانشاه