برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد قربانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / طبس مسینا
پادگان محل خدمت : پلیس راه طبس
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

پلیس راه خدمت میکنم وضیعت جسمی سلام ۰۹۰۱۹۴۱۶۷۸۵