برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد عنانلوئی قدیم

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : کردستان / بانه
پادگان محل خدمت : اگاهی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

توضیح اینکه اینجا پست دژبان هستیم ۶ ساعت پست ۱٨ ساعت استراحت مرخصی هر ۴۰ روز ۱۵ الی ۱٨ روز میدهند چون منطقه عملیاتی هست سه ماه کسری داره حقوق من با درجه س۲ یک و دویست هستش