برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد علی پرتوی

نام : محمد علی پرتوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : البرز / طالقان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :