برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد علی طاووسی ینگابادی

نام : محمد علی طاووسی ینگابادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد نیروی دریایی تهران ارتش
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵۳روز
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

اینجانب محمد علی طاووسی تنها فرزند خانواده میباشم به علت مریضی کمر وپای پدرم قبل از خدمت به او کمک میکردم به خاطر اوضاع بد اقتصادی در توان پدرم نیست کارگر بگیرد اگر اصفهان باشم حداقل بعد از ظهرها به او کمک میکنم خواهشمندم بنده را راهنمایی نمایید ممنون