برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد علیزاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / كليبر
پادگان محل خدمت : پلیس راه
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :