برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد عباسی

نام : محمد عباسی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : کلانتری11
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5 ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :