برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد عابدی

نام : محمد عابدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : رازمیان
استان درخواستی : اردبیل / خلخال
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :

به دلیل مشکلات خانوادگی و مریضی مادرم که افکار من را بهم میزند و نمیتوانم خدمت کنم در قزوین و میخوام به استان خود در اردبیل بروم