برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد صفری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : مرکزفوریتهای 110
استان درخواستی : کردستان / مريوان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :