برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد شمسي

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سر دشت
پادگان محل خدمت : مرزباني
استان درخواستی : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند نودوهشت
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :