برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد سلیمانی کوجان

نام : محمد سلیمانی کوجان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : تیپ 158متحرک حجومی شهید عباس کشاورزیان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/09/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

فوری