برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد سلمانی

نام : محمد سلمانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستادکل
استان درخواستی : تهران / ورامين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

بخاطر دوری راه فقط میخوام جابجا شم