برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد سلطانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پادگان شهید هادی پور جزیره خارک
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :