برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد سعدی پور

نام : محمد سعدی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / خاش
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :