برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد سجودی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : قزوین / قزوين
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گیلان / لنگرود
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :