برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد ساسانی

نام : محمد ساسانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / خاش
پادگان محل خدمت : تیپ زرهی ۲۸۸
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱/۱۰/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :