برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد روستایی

نام : محمد روستایی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / قصر شيرين
پادگان محل خدمت : گروهان خانلیلی
استان درخواستی : مازندران / رامسر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/03/19
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

جهت درخواست انتقالی از هنگ مرزی قصر شیرین گروهان خانلیلی به دریابانی ناجا مازندران