برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رودباری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : پدافند
استان درخواستی : مازندران / بابلسر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 7ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

سرباز درخواست به تهران نیز قبول میکند