برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رودباری

نام : محمد رودباری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : گروه۴۵۵مهندسی رزمی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/10/01
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :