برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رمضانی

نام : محمد رمضانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / سامان
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : اصفهان / فريدن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :