برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رضا علایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : کلانتری
استان درخواستی : مازندران / آمل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

وسط تهران