برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رضا شیرمحمدی

نام : محمد رضا شیرمحمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : پدافند هوای
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

طلیط