برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رضا شاهچراغی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : اصفهان / كاشان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵/۱۲/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

یگان ویژه اصفهان شیرینی محفوظ است