برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رضا خلیلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : ۵۸۷
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :