برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رشوند

نام : محمد رشوند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهرضا
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اااااا
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

اگه میشه اصفهان برام سخته رفت امدش اگه بتونم قزوین خدمت کنم بهتر میشه ممنون