برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رحم خدا

نام : محمد رحم خدا
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی تهران منطقه کوهک
استان درخواستی : خوزستان / خرمشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 12
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جاب جایی از ستاد فرماندهی نداجا «نیروی دریایی» تهران به خرمشهر لطفا فقط پیام بدید خودم تماس میگیرم