برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد رحمتی

نام : محمد رحمتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پیروزی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/7/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به علت نزدیک بودن منزل قصد جابجایی دارم