برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد داودوندی

نام : محمد داودوندی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : تیپ 281زرهی بیستون
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :