برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد خیری

نام : محمد خیری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : پیام آور روانسر
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵ ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :