برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد حسین ناصری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : شهید بهشتی ندسا
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :