برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد حسین آبرین

نام : محمد حسین آبرین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۹۲ زرهی دزفول
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :