برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد جواد وطن پرست

نام : محمد جواد وطن پرست
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : بیمارستان امام حسین ارتش
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

درخواست جابجایی از بیمارستان ارتش کرمان به واحدهای بهداری ارتش شیراز