برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد جواد نایینی

نام : محمد جواد نایینی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : ۴۴توپخانه
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :