برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد جواد مهدیزاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان محل خدمت : شهید ابشناسان گروه ۴۳۳ مهندسی
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی ۱۹ ابان ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :