برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد جواد زارعی

نام : محمد جواد زارعی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : بیمارستان ایران
استان درخواستی : فارس / فسا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

با سلام در حال حاضر سرباز پرستار بیمارستان ایران هستم به علت اینکه بد تقسیمم کردن افتادم شیراز چون متاهلم میخوام برم فسا اینجایی که هستم هتله نیرو انتظامیه هر جای فساهم بیفتم فرقی نمیکنه.