برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد جواد درویشی

نام : محمد جواد درویشی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : ۰۵
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :