برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد جواد جولایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استان محل خدمت : خراسان جنوبی /
پادگان محل خدمت : محمد رسول الله
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آموزشی
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

برادرم مرزبانی بیرجند آموزشی در 2. 2. 99 اعزام شده برای بعد از آموزشی یا اگر امکان داشت در زمان آموزشی درخواست انتقال به اصفهان یا تهران را داریم.