برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد بهره دار

نام : محمد بهره دار
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : نیرو انتظامی کنارک بیدورف
استان درخواستی : کرمان / جيرفت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : -
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :