برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد بدره

نام : محمد بدره
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
استان محل خدمت : فارس / كازرون
پادگان محل خدمت : تیپ تکاوری اما سجاد
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دوماه
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

از کازرون به اصفهان یا چهارمحال به دلیل مشکلات زیاد