برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

محمد بحرکانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : دغاغله اهواز
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۱۳۹۷
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به دلیل بیماری مادر